Các cập nhật mới

11/6/2017 Fixed KeepVid.com Fixed the compatibility problem with IE browser.
11/6/2017 Updated KeepVid.com Updated to the new version.
9/26/2017 Fixed Instagram.com Fixed the problem of downloading Instagram videos with KeepVid Helper.
9/22/2017 Fixed YouTube.com Fixed the problem of downloading YouTube videos.
9/14/207 Các cập nhật mới KeepVid.com Switched to https website.
9/8/2017 Updated KeepVid.com Updated the performance of downloading subtitles.
8/8/2017 Added KeepVid.com Added support of multiple video streaming sites.
28/7/2017 Added YouTube.com Added the feature of obtaining YouTube video names.
14/7/2017 Added KeepVid.com Added Facebook Like and Share button on homepage.
23/6/2017 Fixed KeepVid.com Fixed the problem of downloading subtitles.
5/6/2017 Updated KeepVid.com Changed Chinese, Italian, German webpages to new versions.
2/5/2017 Updated KeepVid.com Updated to the new version.
6/2/2017 Đã chỉnh sửa SoundCloud Sửa vấn đề thất bại trong việc phân tích SoundCloud Music URL
6/2/2017 Hỗ trợ 123Movies.to Bắt đầu để hỗ trợ 123Movies.
1/2/2017 Đã chỉnh sửa YouTube.com Sửa vấn đề thất bại trong việc phân tích Youtube URL
16/12/2016 Hỗ trợ Instagram.com Hỗ trợ để tải về Instagram chỉ với một nhấp chuột.
8/12/2016 Đã thêm KeepVid.com Thêm trung tâm hiển thị báo cáo ở phía tay phải của trang chủ.
8/12/2016 Đã chỉnh sửa facebook.com Sửa các vấn đề thất bại trong việc phân tích Facebook Video URL.
8/12/2016 Tháo gỡ KeepVid.com Tháo gỡ các giới hạn các các trang có thể tải về video.
8/12/2016 Cá nhân hóa SoundCloud.com Cá nhân hóa nút Tải về cho SoundCloud.com.
6/12/2016 Ra mắt KeepVid Android Ra mắt trang cho KeepVid Android.
2/12/2016 Tối ưu hóa YouTube.com Tối ưu hóa danh sách tải về cho các video
Nhiều hơn nữa

Tải về video từ hơn 10,000 các trang website chia sẻ video với tốc độ nhanh gấp 3 lần ngay trên máy tính bàn

Mở rộng bộ sưu tập video của bạn

Copyright©2018 KeepVid. All Rights Reserved. Copyright Notice | Đánh giá | Các điều khoản cá nhân & luật lệ | License Agreement