KeepVid Video Joiner - v0.15

Video Joiner cho phép bạn tham gia ( Chỉ Video ) hoặc ( Chỉ âm thanh) triwjc tiếp từ các website như Youtube

Các yêu cầu:

.NET Framework 2.0 hoặc cao hơn được yêu cầu để chạy chương trình này. Bạn có thể tải về .NET Framework here.

KeepVid Pro

Tải video với tốc độ nhanh gấp 3 lần cho máy tính của bạn

  • Download cùng lúc toàn bộ các video trên Youtube chỉ với một nhấp chuột.
  • Chuyển đổi Youtube sang MP3 và hơn 150 định dạng video / âm thanh.
  • Tải về video từ Youtube và hơn 10,000 website khác.
  • Tải về video HD 1080p, 4k và nhiều hơn thế với tốc độ nhanh gấp 3 lần

Mở rộng bộ sưu tập video của bạn

Copyright©2018 KeepVid. All Rights Reserved. Copyright Notice | Đánh giá | Các điều khoản cá nhân & luật lệ | License Agreement